مقام جهانی در ربوتیک

تیم ربوتیک مدرسه سینا، موفق به کسب مقام بین المللی در مسابقات جهانی ربوتیک شده…