ارتباط با دبستان سینا

آدرس

تهران، جنت آباد شمالی، انصار المهدی، شهریار شمالی، گلبرگ شرقی، دبستان پسرانه سینا

تلفن

۰۲۱-۴۴۸۲۸۷۱۱

ایمیل

info@sinasch.ir