ثبت نام مجتمع آموزشی سینا

مجتمع آموزشی سینا، در مقاطع پیش دبستانی، دبستان و متوسطه اول دبیرستان در پایه های هفتم، هشتم و نهم، به تعداد محدود، ثبت نام می کند.
ظرفیت در کلاس ششم تکمیل است.