گوشه ای از

افتخارات

بچه هامون

افتخارات،

بزرگداشت تلاش هایی هستن که به ثمر نشستن؛

اما ما معتقدیم شکست ها هم به اندازه موفقیت ها مهم هستن، 
چرا که بدون شکست و تجربه کردن، موفقیتی در کار نیست.

تالار

افتخارات

محمد سام سید جلیلی

قبولی در آزمون ورودی پایه اول متوسطه مدارس تیزهوشان(استعدادهای درخشان)، علامه حلی دبستان پسرانه سینا سید محمد سام سید جلیلی

قبولی در آزمون ورودی پایه اول متوسطه مدارس تیزهوشان(استعدادهای درخشان)، علامه حلی

۱۳۹۹-۱۴۰۰

طاها قاسم نیا

رتبه اول کشوری در آزمون شماره ۴ مبتکران دبستان پسرانه سینا طاها قاسم نیا

رتبه اول کشوری در آزمون شماره ۴ مبتکران

۱۳۹۷